کفسابی و سنگ سابی

با بیش از سی سال تجربه در طراحی مجدد مسکونی و بیش از ۱۶۰۰۰ طرح.

_

خدمات ما

با بیش از سی سال تجربه در طراحی نوسازی مسکونی و بیش از ۱۶۰۰۰ طرح نوسازی تا امروز.

صاحبان خانه می توانند به انتخاب خود از پیمانکار بامبو فلزی اطمینان داشته باشند، دانستن اینکه آنها شرایط خاص خود را در خدمات خود برآورده کرده اند.پیچ و رولپلاک

مشاوران ساختمانی حمایت متخصص و قانونی برای پروژه های ساختمانی 

کار در ارتفاع

متخصصین کفپوش در ساخت و ساز ارائه کفپوش لمینیت و کفپوش چوبی.

نقاشی نمای ساختمان