کفسابی چیست؟

کفسابی

قبل از اینکه راجب خدمات کفسابی یا سنگسابی ساختمان صحبت کنیم،ابتدا راجب بخش های مختلف ساختمان و به صورت تخصصی تر سنگ کف ساختمان و کثیف شدن آن و نحوه برطرف کردن این کثیفی ها صحبت می کنیم؛در ادامه بحث اصلی این مقاله یعنی خدمات کفسابی یا سنگسابی و دلایل محتلف انجام عملیات کفسابی ساختمان پرداخته می شود ؛ در آخر مراحل کفسابی سنگ و اینکه چه مدت زمانی طول می کشد و اینکه چرا ساختمان به این خدمات نیاز دارد و در آخر یک جمع بندی کلی می نماییم.