پیچ و رولپلاک نما

پیچ و رولپلاک نما

قبل از اینکه راجب پیچ و رولپلاک نمای ساختمان صحبت کنیم،ابتدا راجب انواع سنگ نما و علت ریزش نما و نحوه اقدام صحیح برای این عمل خدمتتان گفته می شود؛در ادامه به موضع اصلی که اصلا پیچ و روپلاک نما ساختمان چیست؟و علت ریزش سنگ نما چه می باشد می پردازیم؛ و در آخر نحوه اجرا و مراحل پیچ و رولپلاک سنگ نما ، قیمت پیچ و رولپلاک نما ،موارد مهم در اجرای پیچ و رولپلاک نمای ساختمان و اشتباهات هنگام اجرای پیچ و رولپلاک نما و یک جمع بندی کلی از مطالب بیان می شود.